מפת מסלול 10 ק"מ

מפת מסלול 5 ק"מ

מפת מסלול 2 ק"מ

מפת מקצה שליחים 4 משתתפים - 5 ק"מ למשתתף

ירוצו 4 פעמים את מסלול 5 ק"מ