מקצים
 • 10 ק"מ תחרותי
 • 5 ק"מ תחרותי
 • 2 ק"מ תחרותי
 • 2 ק"מ עממי
 • מקצה שליחים 4 משתתפים - 5 ק"מ למשתתף
מקום הכינוס

עמק חפר - פארק איטליה

להגעה עם WAZE לחצו כאן

 


לו"ז וזינוקים
05:00פתיחת עמדות חלוקת ערכות
06:15הזנקה למקצה שליחים 4 משתתפים - 5 ק"מ למשתתף
06:30הזנקה של מקצה 10 ק"מ
06:40הזנקה של מקצה 5 ק"מ
07:40הזנקה למקצה 2 ק"מ תחרותי + עממי
08:30טקס סיום

* ייתכנו שינויים נוספים בזמני הזנקת המקצים (בשל כמות המשתתפים בכל מקצה) נא להתעדכן ערב האירוע.
* חלוקת הערכות תהיה פתוחה עד חצי שעה לפני כל זינוק

 • במידה של מזג אוויר חם או קר במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו קיום המירוץ בתאריך המקורי, ידחה האירוע
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקרה של שינוי שעות דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות את האירוע במקרה של מזג אוויר חם או קר במיוחד ולא תישמע טענה נגד שינוי המועד. במקרה של שינוי מועד דמי הרשמה לא יוחזרו.

קטגוריות
גברים נשים
עד 19 עד 19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60-69 60-69
70+ 70+
גברים נשים
עד 19 עד 19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60-69 60-69
70+ 70+
גברים נשים
עד 19 עד 19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60-69 60-69
70+ 70+
חלוקת פרסים והערות חשובות
 • ההשתתפות במקצה 10 ק"מ מגיל 14 ומעלה בלבד
 • ההשתתפות במקצה 5 ק"מ מגיל 12 ומעלה בלבד
 • ההשתתפות במקצה 2 ק"מ מגיל 12 ומעלה בלבד
 • יוענקו מדליות לזוכים בקבוצות הגיל
 • גביעים יחולקו לזוכים במקומות הכלליים בלבד
 • מינימום בקטגוריה 5 משתתפים
 • שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף והקטגוריה
 • רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד

חולצת המרוץ

מדליית המרוץ


שמירת חפצים

הזמנת שמירת חפצים (לא לוקרים). המחיר בהרשמה מוקדמת באינטרנט: 15 ש"ח
המחיר בהרשמה במקום: 20 ש"ח (סכום מדוייק, במזומן בלבד!)

הזמנת שמירה חפצים בעמוד ההרשמה למרוץ